Branchegroep voor precisieslijpen

Dutch Heavy Machining Association

Dé specialisten in slijptechniek!

De NPS PROFILEERT DE innovatieve en duurzame SLIJPsector in Nederland EN ver daarbuiten.

De NPS verenigt bedrijven die als hoofdactiviteit slijpbewerkingen uitvoeren voor derden. Als branchegroep zijn wij actief onder de vlag van Koninklijke Metaalunie. Ieder bedrijf heeft zijn eigen specialisme als het gaat over het slijpen of herslijpen van (snij)gereedschappen of het produceren van diverse producten waarbij een slijpproces noodzakelijk is.

Of het nu gaat over o.a. rondslijpen, vlakslijpen, profielslijpen, centerloos of gereedschapslijpen de NPS achterban heeft het allemaal in huis. Naast de NPS leden kent de NPS ook buitengewone leden. Dit zijn bedrijven die nauw gelieerd zijn aan onze sector.

Het is uiterst nuttig om als groep een vuist te kunnen maken naar buiten, samen sta je sterker dan alleen. Doordat de NPS ook onderdeel uitmaakt van het nu nog voornamelijk verspanende toeleverancierscluster binnen Koninklijke Metaalunie is het makkelijker om contact te zoeken met andere (verspanende) disciplines en (overheids-) instanties. De NPS kan hierin voor haar achterban ook een actieve rol spelen.

Onze opdrachtgevers

Ieder NPS-bedrijf heeft zijn eigen specialisme als het gaat om gereedschap en /of productslijpen. De leden van de NPS zijn actief in diverse sectoren van de industrie en hun werk leveren zij over de hele wereld. NPS bedrijven zijn in staat, om aan de meest uiteenlopende vragen tegemoet te komen en met de meest exotische materialen te werken. Daarnaast hebben zij de noodzakelijke kwaliteit en expertise in huis om een effectieve bijdrage te leveren aan uw (product) ontwikkeling. Onze achterban heeft veel ervaring in bijna alle denkbare gebieden, direct of indirect via vertrouwde en ervaren relaties. Elke expertise is beschikbaar bij in ieder geval één van de bij ons aangesloten bedrijven en zij denken dan ook graag met u mee.

Onze partners

Om de markpositie te versterken werkt de NPS nauw samen met verschillende ondernemersverenigingen, zowel nationaal als internationaal. In Nederland opereren wij onder de vlag van Koninklijke Metaalunie. Internationaal gezien werken wij samen met de Duitse Vereniging van Precisie Gereedschapslijpers; de FDPW (Fachverband Deutscher Präzisions- und Werkzeugschleifer). Deze vereniging heeft leden uit heel Duitsland en is de professionele vertegenwoordiging van de industrie aldaar. Via dat netwerk heeft de NPS direct contact met de diverse brancheorganisaties in andere landen. Zo staan zij ook altijd gemeenschappelijk met alle vertegenwoordigers in een internationale stand op de Grindtec; dé beurs voor de slijperssector.

Onze uitgangspunten

Z

Collectief opkomen voor de branchebelangen waar een individueel lid geen invloed op heeft

Z

Bevordering van de (onderlinge) samenwerking en het delen van kennis

Z

Promoten van de slijpsector

Z

Behoud van werkgelegenheid en bevordering van instroom, door opleiding en scholing

Z

Versterking van de individuele positie

Neem contact op 

Branchemanager Claudia Willems zorgt ervoor dat uw vraag snel beantwoord wordt.